Kalastusluvat ja venevuokra

Kukuljärven kalastusluvat

Kalasto: Kirjolohi, siika, hauki (rauhoitettu) ja ahven


Kalastusluvat

12 tunnin mittainen kalastuslupa 22 eur/ hlö: 2 lohikalan kiintiö


Alle 18- vuotiaiden nuorisolupa: 12 eur / 12 h: 1 lohikalan kiintiö

Alle 15-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi huoltajansa/vanhempansa kalastusluvalla huoltajansa/ vanhempansa saaliskiintiöön.

Talvikaudella pyydystä ja päästä- kalastus on kiellettyä. Luvan voimassaolo päättyy, kun luvan oikeuttama saaliskiintiö (2 lohikalaa) on täynnä.


Lupamyynti ja venevuokraus

Lounaskahvila

Fellmanni | Koivulanmäentie 2 | 07970 Ruotsinpyhtää | Puh. 019 618217 (venevuokraus ja luvanmyynti)

Kalastuspiste Kotka Oy | Kymijoentie 55 | 48720 Kotka | puh. 05 281288  (venevuokraus ja luvanmyynti)

Kukuljärven kalastusluvan voi maksaa myös verkkopankin kautta Fishventures Oy:n tilille: FI61 1071 3000 1147 24. Maksukuitin viestikentässä tulee mainita: Kalastuslupa Kukuljärvelle; kalastuspäivä ja aloitusaika; kalastajan/kalastajien nimi tai nimet ja oikea hinta 22€.

Kuitti maksusta tulee olla mukana kalastettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle.


Venevuokraehdot ja muut ohjeet

Venevuokra 12h/22 eur


Veneiden vuokraus: 


Lounaskahvila

Fellmanni | Koivulanmäentie 2 | 07970 Ruotsinpyhtää | Puh. 019 618217

Kalastuspiste Kotka Oy | Kymijoentie 55 | 48720 Kotka | puh. 05 281288  (venevuokraus ja luvanmyynti)

Kellurenkaan käyttö kalastuksessa hyväksytään, muistaen että niin veneilijät kuin renkailijat väistävät rantakalastajia.

Kalastus omalla veneellä sekä moottorivoiman käyttö veneissä on kielletty.

Veneet on palautettava takaisin venerantaan ja lukittava samalla tavoin kuin ne ennen vuokrauksen alkamista olivat. Veneen avaimet on palautettava vuokra-ajan päätyttyä luvanmyyntipisteeseen.

Tutustu kalastussääntöihin ennen kalastuksen aloittamista. Sääntöjen rikkominen johtaa kalastusluvan menettämiseen ja kalastuskieltoon. Luvan lunastamalla kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastussääntöä.

Kalastuksen järjestäjä varaa oikeuden muuttaa lupaehtoja, kalastussääntöjä sekä hintoja myös kesken kauden.

Kulkuyhteys järvelle on järven koillispuolelta, josta myös parkkipaikka löytyy.

Alueella on toistaiseksi vain yksi laavu/ tulentekopaikka, joka sijaitsee järven koillispäässä, aivan parkkipaikan läheisyydessä. Tulenteko muualla järven rannoilla on kielletty. Alueelle ei saa leiriytyä eikä pystyttää telttaa. Kaikkien puiden katkominen ja kerääminen metsästä on ehdottomasti kielletty (luonnonsuojelualue). Jokainen kalastaja on alueella liikkuessaan velvollinen noudattamaan ulkoilualueen sääntöjä.

TÄRKEÄÄ! Jokainen kalastaja on velvollinen hoitamaan itse pois kalan perkeet / muut roskat. Pidetään järvi erämaamaisena tulevaisuudessakin, toimimme luonnonsuojelualueella.