Kukuljärvi

Kukuljärven kalastussäännöt

Järjestämme kalastusta Kukuljärvellä myymällä kalastuslupia omatoimiseen kalastukseen yksityishenkilöille. Luvan lunastamalla kalastus on sallittua kaikille ympäri vuoden alla luetelluin ehdoin. Järjestämme myös järvellä opastettuja kalastusretkiä tilauksesta yksityishenkilöille ja ryhmille.


Kalastustavat ja rajoitukset:

  • Soutu-uistelu, heitto- ja perhokalastus, talvella pilkkiminen ja ootto-onginta jään päältä. Avovesiaikana sallitaan 1 vapa/ kalastaja, talvella pilkkikalastuksessa 2 vapaa/kalastaja.
  • Mäskääminen ja erilaisten syöttilaatikoiden ns. feederien käyttö on kielletty. Kesäaikana onginta, ootto-onginta, elävien syöttien ja tahnasyöttien käyttö on kielletty. Plaanareiden käyttö venekalastuksessa on kielletty.
  • Saaliskiintiö on 2 lohikalaa/ lupa (kirjolohi, siika), Nuorisoluvalla 1 lohikala / lupa
  • Kaikki hauet on laskettava vahingoittumattomana takaisin järveen.


1. Järvelle on saatu ELY-keskuksen myöntämä onki-pilkki- ja viehekalastuskielto, joka rajaa järven kalastuksen pois jokamiehen- ja yleiskalastusoikeuksien piiristä. (ELY-keskuksen päätös Dnro 1669/5711/2015)

2. Tämä kalastussääntö koskee kaikkea kalastusta Loviisan Kukuljärvellä. Kalastus on sallittua ympäri vuoden ja mahdollista kaikille halukkaille tässä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Kalastussäännön lisäksi kalastajien tulee noudattaa kalastuslakia ja -asetusta sekä järveä ympäröivää luonnonsuojelualuetta koskevia sääntöjä ja rajoituksia. Kalastusluvan lunastaessaan kalastaja sitoutuu noudattamaan edellä ja jäljempänä mainittuja sääntöjä ja määräyksiä.

3. Kalastuksen järjestelyistä, toteutuksesta ja valvonnasta vastaa Fishingcenter Kotka/ Fishventures Oy (y-tunnus 2175795-0) sekä sen asettamat kalastuksenvalvojat.

4. Jokainen henkilö liikkuu ja kalastaa alueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Ympäristöön ei saa jättää roskia eikä perkuujätteitä, ne on jokaisen vietävä mennessään. Erillistä jätehuoltoa ei ole järjestetty kalastajille.

5. Kalastuslupa oikeuttaa kalastukseen vain vapakalastusvälineillä siihen varatulla alueella kalastussääntöjen mukaan. Uimaranta-alue on suljettu kalastusalueen ulkopuolelle avovesiaikana. Kalastuslupa on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

6. Kalastaessa on jokaisella oltava mukana tosite maksetusta Kukuljärven kalastusluvasta. Lisäksi kaikilla 18 - 64 -vuotiailla tulee olla mukana tosite voimassaolevasta valtion kalastonhoitomaksusta. Tositteet on esitettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle.

7. Kalastuslupa on yhtenäinen 12 tunnin mittainen jakso, jonka alkamisajan kalastaja itse määrittelee lupaa ostettaessa. Luvan alkamisajankohta on merkittävä kalastuslupaan/ maksukuittiin.

8. Kalastus voi jatkua kiintiön täytyttyä pyydä ja päästä -kalastuksena (c&r) luvan voimassaoloajan mukaisesti avovesikaudella. Talvikalastuksessa
c&r- kalastus on kiellettyä ja luvan voimassaolo päättyy, kun kalastaja on ottanut saaliiksi 2 lohikalaa (kirjolohi/siika)

9. Jokainen kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saalistietonsa kalastuksen järjestäjälle. Ilmoituksen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen fishventures@gmail.com. Saalistietojen perusteella suunnitellaan mm. järvelle tulevia kalaistutuksia. Osoitteeseen voi jättää myös valokuvia, kommentteja sekä kehittämisehdotuksia järveen ja kalastukseen liittyen.


2.10.2019 Fishingcenter Kotka/ Fishventures Oy

info@fishingcenter.fi / fishventures@gmail.com
0400754489 / Petteri
0503548595 / Niko